Vesna je v slovenskem izročilu bajeslovno bitje, podobno Jagi babi, ki prebuja naravo in prinaša rodovitnost, a se razbesni na tistega, ki bi se ji drznil slediti. LesnaVesna je (spet) tu, da nas spomni na naše ljudske in prvinske korenine.


Vesna is a fairy creature in slovene mythology that awakens the nature and brings fertility- and gets furious when somebody follows her around! LesnaVesna -”WoodVesna“- is here (again) to bring a bit of folk and primal spirit to our lives.


Vesna es un hada de la mitología eslovena que despierta la naturaleza y trae la fertilidad ¡pero se enfada cuando alguien trata de seguirla!

Les significa madera.

LesnaVesna “Vesna de madera” vuelve para devolvernos las sensaciones primarias y el espíritu folk a nuestras vidas.